บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd

โทร 02- 575-3855 ,086-3444325
086-3197229 , Fax 02-575-3852

วัดพระธาตุ สัญลักษณ์ประจำชาติลาว ชม อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวลาวที่สละชีวิตในสงคราม ชม หอพระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนเชษฐาธิราช ติดกับทำเนียบประธานประเทศ แต่เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2108 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากล้านนา
Home > Trip Gallery > Laos
ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก 
 
 
ทริปประเทศลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง กับอารยธรรมที่ไม่สูญสลาย
1 จากหนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพสู่นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2 ชมวัดพระธาตุหลวง สัญญลักษณ์ของลาวและวัดคู่บ้านคู่เมือง
3 อนุสาวรีย์ประตูชัย + สภาพบ้านเมืองในเวียงจันทน์
4 ชมหอพระแก้ว(พิพิธภัณฑ์)+ วัดสีสะเกด+วัดสีเมือง
5 ชมทิวทัศน์สุดสวยบนเส้นทางธรรมชาติ สู่วังเวียง
6 มนต์เสน่ห์แห่งวังเวียง ฉายากุ้ยหลินของลาว
7 สัมผัสเส้นทางสายธรรมชาติ จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง

ดิ่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์ตลอดสองข้างทาง ชนิดที่คุณจะไม่มีวันลืม
8 เส้นทางสายหมอกบนดอยสูง จากวังเวียงสู่หลวงพระบาง
9 อลังการกับน้ำตกตาดกวงซี+ทอดน่องชมหลวงพระบางยามราตรี
10 ตักบาตรข้าวเหนียวกับพระ 200 รูป +ชมตลาดสด+ ล่องน้ำโขงชมถ้ำติ่ง
11 ชมพระราชวังของกษัตริย์ลาว +เที่ยววัดใหม่ + วัดวิชุนราช +วัดพระบาท
12วัดเชียงทองวัดคู่เมืองหลวงพระบาง +วัดแสนสุข
13 ขึ้นบันใด 328 สู่พระธาตุภูษีบนภูสูง + ซื้อสินค้าพื้นเมือง
14 เส้นทางขากลับ + แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี+ถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

  สนใจโปรแกรมนี้ คลิก ชมภาพเฮือนพักที่หลวงพระบางและวังเวียง

  3  
 

2 ชมวัดพระธาตุหลวง สัญญลักษณ์ของลาวและวัดคู่บ้านคู่เมือง
วันนี้ 17 กรกฏาคม 2551 วันอาสาฬหบูชา ขณะนี้เรามาอยู่หน้าวัดพระธาตุหลวง กรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความหมายต่อชาวลาวทั้งประเทศ และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชได้้ย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านช้าง หรือจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ และทรงสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ ครอบเจดีย์เก่าที่เป็นเทวสถานของขอม เมื่อปี พ.ศ.2109 เรียกได้ว่าวัดพระธาตุหลวงคล้ายนี้กับเมืองไทยที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งพระนคร

เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูขนาดใหญ่มาแล้วก็จะเป็นลานกว้าง มองเห็นพระธาตุเจดีย์สีทองโดดเด่น ภายในจะเห็น อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์นักรบและ วีระบุรุษแห่งอาณาจักรล้านช้าง ตั้งเด่นเป็นสง่า อยู่ลานหน้าพระธาต... และคนไทย (โดยเฉพาะคนภาคเหนือ) คงน้อยคนนักที่รู้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์จากอาณาจักรล้านช้างที่เคยมาปกครองเมืองเชียงใหม่ หรือเมืองเอกของล้านนา เมื่อ พ.ศ 2094 - 2101 (ราว 7 ปี ) ซึ่งขณะนั้นอาณาจักรล้านนาว่างเว้นจากกษัตริย์ ครั้นเมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาฯเสด็จกลับ ก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงใหม่มาไว้ที่เวียงจันทน์ด้วย (แอบนำไป)

ที่วัดพระธาตุหลวง เราจะเห็นแม่ยิง (หญิง)ลาวจะแต่งกายตามวัฒนธรรม นุ่งซิ่น และมีผ้าสไบเฉียงพาดบ่ากันทุกคน ฐานะดีหน่อยก็จะเป็นผ้าไหม ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ใช้ผ้าขาวม้าแทนผ้าสไบ
ทุกคนที่มาวัดจะมีพานหรือขันเงินใบใหญ่ ใส่กระติ๊บข้าวเหนียว ดอกไม้ธูปเทียน และน้ำสะอาดบรรจุขวดลิโพ เพื่อใช้ในการหยาดน้ำหรือกรวดน้ำ ... วันนี้มีโอกาสเห็นความศรัทธาของชาวลาวที่มีต่อพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน คนไทยที่มีโอกาสเห็นภาพเหล่านี้ก็คงได้ข้อคิดมากมาย..นี่แหละเสน่ห์ของประเทศลาว ไม่มาไม่รู้ ถ้าจะให้ดีก็ต้องมากับบอนดฺ์สตรีททัวร์..

เรื่องและภาพโดย เด่นดวง : dwebconsult@yahoo.com

   


วัดพระธาตุหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองของลาว เช่นเดียวกับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองของไทย
ประตูเข้าวัด ใหญ่โตมาก
สองแม่ลูกกับชุดประจำชาติลาว (คุณแม่ยังสาวด้วยนะ..ขอ บอก)


สาวลาวแต่งตัวไปวัดแบบนี้กันทุกคน..
ใครอยากมีแฟนเป็นคนลาวต้องเป็นคนใจบุญใจกุศล (แบบผม)


ความศรัทธาของคนลาว ละเอียดอ่อน เกินกว่าที่คิดไว้มาก..
ชอบคนไหน ให้เก็บไว้ในใจ ไม่ต้องบอกใคร.. หากชอบจริงๆต้องไปกับบอนด์สตรัททัวร์

พระธาตุหลวง ศิลปะแบบล้านช้าง สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ทรงสร้างในปี พ.ศ.2109
โดยสร้างครอบเทวสถานที่สร้างในสมัยขอม

อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์นักรบลาว วีระบุรุษแห่งอาณาจักรล้านช้าง
(สมภพ พศ.2077 สวรรคต พ.ศ 2114)

บูชาพระธาตุ

บนศาลาบูชาพระธาตุ


การบูชาพระที่เรียบง่ายของชาวลาว ไม่ต่างกับชนบทของไทย


คนลาวทำบุญ บูชาพระด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ จึงมีรูปแบบที่ดูง่ายๆไร้การปรุงแต่ง

อธิษฐานแล้วเดินวนรอบพระธาตุ 3 รอบ (ต้องเดินตามเข็มนาฬิกา หากเดินทางทวนเข็ม
จะเป็นการเดินรอบเมรุเผาศพ มีนักท่องเที่ยวไทยบางคนทำผิดประเพณี)

วัดพระธาตุหลวง มีความสวยงามตามศิลปแบบล้านช้าง


ระเบียงคดรอบเจดีย์ทั้ง 4 ทิศ เช่นเดียวกับวัดไทย

ระเบียงคด หรือศาลารอบพระเจดีย์ ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนของผู้คนที่มาวัด

พระพุทธรูปหินสลักสมัยขอม ที่มีอายุนับพันปี เป็นหลักฐานว่าอาณาจักรขอมเคยแผ่มาถึงที่นี่
พระพุทธรูปหินสลัก น่าจะสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ขอมพระองค์เดียวที่นับถือพุทธศาสนา

หินสลักเทวรูปและศิลาจารึกสมัยขอม ที่เคยอยู่อยู่ภายในเทวสถานแห่งนี้
ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาฯ จะย้ายเมืองหลวง จากหลวงพระบางมาที่เวียงจันทน์

พระธาตุหลวง สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองประเทศลาว
(เจดีย์คล้ายพระธาตุพนม ส่วนฐานเจดีย์รูปทรงป้านและล้อมด้วยเจดียฺองค์เล็กๆ เป็นแบบพม่า)

ซุ้ม 4 ทิศ รอบพระธาตุ
เป็นศิลปะแบบล้านช้าง

สองสาวชาวลาว กับการแต่งกายแบบวัฒนธรรมประจำชาติ

ระเบียงคด มีความสวยงามมาก ผนังจะเจาะเป็นช่องเล็กๆเพื่อระบายอากาศ

นักศึกษาไทย (ซ้าย)
และนักศึกษาลาว ชื่อจันดารี ขณะกำลังเดินรอบพระธาตุ

สาวลาวนักศึกษาแพทย์ กำลังศึกษาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
บอกว่าคนไทยใจดี (ไม่ทราบว่าเป็นผมหรือเปล่า) ..ใครอยากรู้จักเธอ ต้องไปตามหาที่เวียงจันทน์

เด็กลาวกับการแต่งกายที่ครบเครื่องตามวัฒนธรรมพ่อหนุ่มลาว

หนุ่มสาวลาว มาทำบุญที่วัดจะมีผ้าพาดบ่าทุกคน

การตักบาตรข้าวเหนียวในวัดสำคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาในวันนี้ ภาพสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
รวมทั้งความศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างมั่นคง

เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไทย

ทุกคนมาด้วยความศรัทธา


ความศรัทธาต่อศาสนาส่งผลให้คนลาวมีจิตใจที่งดงาม


สาวเมืองเวียงจันทน์ กับ แววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์

เด็กลาว กับผ้าซิ่นที่มีลวดลายสวยงาม และเข้าใจว่ามีราคาแพงนี่ก็สาวลาว (อีกแล้ว) ผิวคล้ำหน่อยๆ แต่อาจตรงคุณก็ได้
จุ๊ จุ๊ สาวลาวชอบไปวัดกับเพื่อนหญิงเท่านั้น..ไม่นิยมไปกับครอบครัว..
อยากรู้.. อ่านต่อ -- >


คำตอบ..สาวลาวนิยมไปวัดกับเพื่อนหญิงด้วยกัน ก็เพราะเป็นโอกาสดีที่อาจเจอะเจอชายที่ถูกใจ
มีโอกาสพูดคุย และเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์
คนลาวเริ่มต้นความรักกันที่วัด (เหมือนผมเลย ชอบเจอกันหลังวัด)


วิหารหลังนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ตลาดนัดหน้าวัด
 


 
       
    3
 
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com