ตอนที่ 2 (ชุด 2) ภาพบรรยากาศที่พัก
Awanna Langkawi Hotel

 

Awanna Langkawi Hotel
โปรแกรมวันที่สองนี้ กำหนดว่าจะออกสายกว่าเมื่อวาน จึงมีเวลาเดินถ่ายภาพบริเวณโรงแรม โดยเดินไปจนสุดหาดทางปีกซ้ายของโรงแรม ที่เป็นอ่าวเล็กๆไว้จอดเรือหางยาวของชาวประมง เดินเลาะสันเขื่อน
ไปเรื่อยๆจนอ่าว นับว่าก็ไกลพอสมควร แต่ก็ได้ภาพในมุมแปลกๆ เรือหลายลำที่จอดในอ่าวเล็กๆ ครั้งแรกคิดว่าเป็นเรือหาปลาและเป็นเรือหางยาวแบบบ้านเรา แต่ที่นี่เป็นเรือรับจ้างระหว่างเกาะเกือบทั้งนั้น
มีเพียง 2-3 ลำที่เห็นอวนกองอยู่บนเรือ ส่วนเครื่องเรือดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องเรือประเภท Speed Boat เสียงเงียบไม่ดังแสบแก้วหู ดูๆแล้ว ชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่มีเรือไว้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนเรือ
ประมงหาปลาน่าจะเป็นส่วนน้อย


ภาพและเรื่องราว โดยนายเด่นดวง ทริป 25 -28 มค.2550 ( e-mail : mr_denduang@yahoo.com )

   
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 72/215หมู่1 ถ.สามัคคี แขวงท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร 02- 9800530 - 1 ,06-3444325 ,06-3197229 Fax. 02-9800531
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
Email
: bondstreet_tour@hotmail.com
Bond Street Tour&Travel Co,.Ltd
72/215 , Moo 1. Samakkee Rd., Tahsai, Aumphur Muang , Nonthaburi 11000
TAT Lisence No.11/3450
Tel : 02-9800530 - 1, 06 - 3444325, 06-3197299, Fax 02-9800531
Official time Monday - Friday 09.00 AM - 06.00 PM
Saturday 09.00 AM - 04.00 PM
Email
:bondstreet_tour@hotmail.com
Contact webmaster & webdesigner
dwebconsult@yahoo.com  
Counter Stats
dog supplies
dog supplies Counter