Home > Trip Gallery > Cambodia ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก            
ภาพชุดเที่ยวเขมร ตอนที่ 9 ชมเมืองเสียมเรียบ ออกไปหน้าแรก
 
 
 
<คลิก>เลือกเมนูตามเส้นทาง  

ประเทศกัมพูชาหรือเขมร หากไม่มีอุทยานประวัติศาตร์ของอาณาจักรขอมโบราณที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ก็อาจเป็นประเทศยังไม่เจริญรุดหน้ามาถึงทุกวันนี้ หากมองย้อนประวัติศาตร์ก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ผ่านศึกสงครามและความบอบช้ำมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียว... ในยุคสมัยที่คอมมิวนิสต์แผ่อิทธิพลลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชาก็หนีไม่พ้นที่จะตกอยู่ในพื้นที่สีแดง และเป็นคอมมิวนิสต์ดาวแดงชนิดเต็มตัว การแก่งแย่งอำนาจ ทำให้เกิดการเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธ์กันเป็นจำนวนมากมาย ถึง 4 ล้านคน ในช่วงปี พศ.2518 - 2528 ความโหดร้ายในครั้งนั้น ยังอยู่่ในความทรงจำของชาวเขมรมาจนถึงทุกวันนี้

ในปี 2549 ประเทศกัมพูชามีจำนวนท่องเที่ยวกถึง 1.2 ล้านคน นับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว แต่หากวิเคราะห์ลงไปอีก ก็จะเห็นว่า ส่วนใหญ่จะมาเที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้ปราสาทนครวัด นครธม รวมทั้งปราสาทอื่นๆในพื้นใกล้เคียงกัน ทั้งหมดนี้อยู่ในจังหวัดเสียมเรียบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น เสียมเรียบทุกวันนี้จึงเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและลงทุนจากต่างชาติ ได้แก่ ไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ที่มาลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เห็นได้ชัดก็คือโรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว ผุดขึ้นมามากมาย ทำให้เมืองเสียมเรียบดูจะทันสมัยและคึกคักกว่ากรุงพนมเป็ญเมืองหลวงของกัมพูชา ไกด์เขมรบอกว่าเมืองเสียมเรียบมีโรงแรมและที่พักเป็นร้อยๆแห่ง.. ใครที่เคยมองว่าประเทศเขมรมีแต่ความยากจน ก็คงต้องคิดใหม่ เพราะวันที่เดินทางมาถึงเมืองเสียมเรียบก็พบโรงแรมทันสมัยอยู่เต็มสองฝั่งถนน พูดง่ายๆว่านั่งมองกันตาค้างว่านี่คือประเทศเขมร ที่พึ่งนั่งรถผ่านถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ มีฝุ่นตลบตลอดเส้นทาง สองข้างทางก็เป็นสภาพชนบทที่ยังยากจน แต่พอมาถึงเสียมเรียบ ทุกอย่างดููจะผลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว


เรื่องและภาพ โดย เด่นดวง (mr_denduang@yahoo.com)

   
นั่งรถตระเวณเมืองเสียมเรียบ

ภาพในเมือง

อาคารพาณิชย์กำลังเติบโตอยู่ทั่วไป

โรงแรม 5 ดาว

ในเมือง

ศุนย์การค้า

นี่ก็พึงสร้างเสร็จ

ภาพลลักหิน(หัวมุมตึก) เป็นที่นิยมในเมืองเสียมเรียบ แม้แต่ในโรงแรมก็ไม่เว้น

เป็นอาคารธนาคาร

ในเมือง


ออกไปชานเมือง


ทางไปโตนเลสาบ และคลองที่เห็นเป็นเป็นคลองขุดจนถึงทะเสาบ (14 กม)

ทางการปรับคูเมืองและทำเขื่อนริมถนน

ทางไปโตนเลสาบ

ตลาดตอนเย็น คล้ายบ้านเรา

ถนนสาย 69 (ถ้าจำไม่ผิด) ไกด็เขมรบอกว่าตอนดึกๆพวกวัยรุ่นจะมาซิ่งมอเตอร์ไซด์

ถนนสาย 69 เขตนิคมอุตสาหกรรม ไฟฟ้าที่เสาไฟใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สว่างได้ทั้งคืน
ศูนย์วัฒนธรรมของเขมร จัดแสดงดนตรี และคอนเสริ์ต

ถนนกลางเมืองเสียมเรียบ

โรงแรม 5 ดาว จากนักลงทุนไทย


โรงแรม


โรงแรม

ภัตราคารนานาชาติ (มีหลายแห่งในเมืองนี้)

ภัตราคารโตนเลสาบ

ที่จอดรถของภัตราคาร ด้านหลังเป็นโรงแรมที่กำลังก่อสร้าง

นี่ก็เป็นโรงแรม 5 ดาวอีกแห่งหนึ่ง

                   
       
  10  
         
                   
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com