Home > Trip Gallery > Cambodia ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก            
ภาพชุดเที่ยวเขมร ตอนที่ 6 ปราสาทนครวัด (1) ออกไปหน้าแรก
 
 
 
<คลิก>เลือกเมนูตามเส้นทาง  

และแล้ว ก็มาถึงโปรแกรมสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ นั่นก็คือ ปราสาทนครวัด หรือ Angkor Wat หนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอม และถือเป็นความยิ่งใหญ่จากความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งที่ตนนับถือ ซึ่งได้แก่พระวิษณุและีูรูปเคารพองค์อื่นๆของศาสนาพราห์มฮินดู หยาดเหงื่อ แรงงาน ที่ทุ่มเทลงบนหินสลักได้อย่างสวยงาม เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถทำในสิ่งที่ไม่คาดฝัน พลังความเชื่อ พลังความศรัทธานั้นยิ่งใหญ่ปานใด

นครวัด สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในรัชสมัย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งครองราชย์อยู่ในช่วง พ.ศ. 1650-1693 ซึ่งขณะนั้นศาสนาพราหมณ์ นิกายไวษณพนิกาย (นับถือ พระวิษณุเป็นใหญ่) กำลัง รุ่งเรืองอยู่ในอาณาจักรขอมพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 จึงโปรดให้สร้างนครวัด เพื่อบูชาพระวิษณุ นอกจากนั้นแล้ว ก็เพื่อให้เป็นที่ เก็บพระศพของพระองค์ เมื่อยามสิ้นพระชนม์แล้วด้วย ดังนั้น นครวัด จึงแตกต่างกับปราสาทอื่นๆ ตรงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของผู้ตาย แทนทิศตะวันออก ตามธรรมเนียมของขอม จะมีการตั้งพระนามใหม่ ถวายกับกษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์แล้ว พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นั้นมีพระนามหลังสิ้นพระชนม์ว่า "บรมวิษณุ" นครวัด จึงมีอีกชื่อว่า "บรมวิษณุมหาปราสาท"

เรื่องและภาพ โดย เด่นดวง (mr_denduang@yahoo.com)

   
ภาพไฮไลท์ ชุด 6

(ภาพปีกขวา) บึงขนาดใหญ่ล้อมปราสาทเป็นรูปสีเหลี่ยม

ภาพทางปีกซ้ายของทางเข้าเดินไปดูภาพสะท้อนน้ำของปราสาท
ภาพการท่องเที่ยวชุด 6

ถนนในอุทยานประวัติศาสตร์

ขวามือเป็นนครวัด


นางอัปสรมีจำนวน 1602 นาง

แต่ละนางก็ถูกนักท่องเที่ยว ฝากความประทับใจ จนมันวาวนางอัปสรที่อยูุ่มุมนี้ ห่างไกลจากมือนักท่องเที่ยว
จึงดูสวยงามบริสุทธ์ผุดผ่อง มีน้ำมีนวล

เห็นภาพนี้แล้วก็อยากเจาะเวลา ย้อนไปเที่ยวเมืองเขมรเมื่อเกือบพันปี..
สายเดี่ยวสมัยนี้..เห็นแล้วชิดซ้าย

                   
       
  7  
         
                   
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com