Home > Trip Gallery > Cambodia ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก            
ภาพชุดเที่ยวเขมร ตอนที่ 5 ปราสาทนครธม ออกไปหน้าแรก
 
 
 
<คลิก>เลือกเมนูตามเส้นทาง  

เที่ยวปราสาทตาพรหมเสร็จก็เป็นเวลาใกล้เที่ยง โปรแกรมต่อไปก็เป็นเวลาอาหารกลางวัน เสร็จจากมื้อนี้ก็จะต้องไปเที่ยวปราสาทนครธม และนครวัด กันต่อ ไกด์บอกว่าโปรแกรมช่วงเช้าเป็นแค่น้ำจิ้มเพื่อเรียกน้ำย่อย ของจริงของแท้ต้องภาคบ่าย ตอนนี้จึงต้องขอเวลาเติมพลังกันก่อน ที่ภัตราคารกลางเมืองเสียมเรียบ อยู่ห่างจากปราสาทตราพรหมไปประมาณ 10 กม.... ใครมาเที่ยวเขมรให้สนุก ก็ควรฟิตร่างกายให้พร้อม เพราะต้องเจอแดด ต้องเดินเท้าระยะไกลๆ รวมทั้งปีนป่าย ก็เล่นเอาเหนื่อย แต่ก็สนุก... ปราสาทนครธม มองจากภายนอกรู้สึกแปลก คล้ายกับนำก้อนหินขนาดใหญ่ มาวางซ้อนกัน หินแต่ละก้อนก็มีน้ำหนักหลายตัน เป็นความมหัศจรรย์ของฝีมือมนุษย์ที่น่าทึ่งทีเดียว

นครธมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะแบบบายน
ของพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขอม สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ

ปรางค์ปราสาทบายนมีทั้งหมดทั้ง 54 ปรางค์ สลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หันพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศ เพื่อสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข ใบหน้าเหล่านั้นหากนับรวมกัน 54 ปรางค์ปราสาทปรางค์ปราสาทละ 4 หน้า จะมีรวมถึง 216 หน้า


เรื่องและภาพ โดย เด่นดวง (mr_denduang@yahoo.com)

   
ภาพไฮไลท์ชุด 5


ภาพท่องเที่ยวชุด 5

ดูภาพใหญ่ ให้คลิกที่ภาพภาพสลักของทัพขอม ขณะต่อสู้กับกองทัพจาม (จากเวียดนาม)

ไกด์กำลังอธิบายส่วนต่างๆจากภาพสลัก

การต่อสู้กับพวกจาม มีทั้งทางบกและทางน้ำ ภาพบนเป็นทหารขอมดำน้ำำไปเจาะเรือของข้าศึก
                   
       
  6  
         
                   
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com