บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bond Street Tour &Travel Co,.Ltd
โทร 02- 575-3855,086-3444325
086-3197229 , Fax 02-575-3852
Home > Trip Gallery > Burma
ติดตามภาพการออกทริป (Trip Gallery) ในชุดอื่นๆได้ที่นี่ คลิก 
 
 
เที่ยวพม่า : มิงคลาบา พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ไหว้พระ ทำบุญ เสริมบารมี
  ตอนที่ 1 เบิกฟ้าใหม่ย่างกุ้ง พม่า
ตอนที่ 2 นาคแรงกูร สู่เจดีย์กะบาเอ +พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์
ตอนที่ 3 พระมหาเจดีย์ทองคำ พระบรมธาตุชเวดากอง
ตอนที่ 4 เมืองหงสาวดี เมืองแห่งผู้ชนะสิบทิศ
ตอนที่ 5 พระราชวังบุเรงนอง Kanbawzathadi Palace
ตอนที่ 6 เจดีย์ซูเลย์ (SULE PAGODA) เจดีย์โปตาทาวน์
ตอนที่ 7 พระนอนตาหวาน พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

ตอนที่ 8 ช้อปปิ้งตลาดส๊อต และ ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่คนพม่า
ตอนที่ 9 โรงแรมสุดหรู+ อาหารชั้นยอด พิเศษกุ้งมังกรตัวใหญ
ตอนที่ 10 ภาพโรงแรมสุดหรู
ตอนที่ 11พระธาตุอินแขวน
ตอนที่ 12 สิเรียม
ตอนที่ 13 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง หงสาวดี + ภาพเก็บตก
  1   3
 
 

ตอนที่ 2 นาคแรงกูร สู่เจดีย์กะบาเอ
จากวัดเมียนมาร์เฟรนชิฟ เราเดินทางต่อไปที่ นาคแรงกูร ที่นี่นอกจากเป็นวัดแล้ว ยังเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และชี รวมถึงนักเรียนด้วย เข้าไปด้านในจะมีวิหารกลมที่รายล้อม ด้วยพระพุทธรูปปรางต่างๆจะมีพญานาคเป็นปรก ที่นี่ผมมีความรูสึกว่าทำให้เรามีจิตใจสงบได้ที่เดียว ภายในวัดจะพบสามเณรตัวน้อยๆ มากมาย ที่พ่อ แม่ ได้ส่งบุตรเข้ามาอบรมร่ำเรียนบวชเรียนธรรมมะ ที่นี่จึงต้องการผู้มีจิตใจบุญมาร่วมทำบุญถวายปัจจัย เพราะต้องนำมาใช้ในการเลี้ยงดูสามเณรหลายพันรูปที่นี่ ...
เจดีย์กะบาเอ (Kabaraye Pagoda) เป็นเจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากันคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ รวมไปถึงยังมีพระพุทธรรูปองค์จำลองของพระมหามุนีแห่งเมืองมัณฑเลย์ประดิษฐานอยู่ด้วย ด้านถ้าได้เข้าไปสัมผัสจะเห็นชาวพม่ามานั่งสมาธิภาวนากันมาก จากนั้นไกด์เราก็นำไปชม ถ้ำมหาปาตะนะกูหะ แล้วเล่าให้พวกเราฟังว่า ถ้ำนี้เป็นที่ชำระพระไตรปิฎก
สังคยานาครั้งที่หก หลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ และบริเวณนี้ยังเป็นสำคัญ คือเป็นสถานที่ๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ ในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ ณ ที่นี่ด้วย ....


อลังการองค์พระธาตุมุเตา หรือพระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda)
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดี จึงเป็นศาสนสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมนเมืองหงสาวดี มีอายุเก่าแก่กว่า 1200 ปี เจดีย์แห่งนี้เคยพังทลายลงมาเพราะแผ่นดินไหวเมืองปี พ.ศ. 2473 และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ขึ้นมาใหม่และเสร็จในปี พ.ศ. 2497 ปัจจุบันองค์พระธาตุมุเตามีความสูงประมาณ 125 เมตร บนมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น เป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า ไทย ....


เรื่องโดย B-Boy
ขอมูลประกอบจาก Wonderful Package

เที่ยวพม่า มิงคลาบา พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ไหว้พระ ทำบุญ เสริมบารมี
 

 
       
1
2
 
Copyright © 2006 Bond Street Tour & Travel Co.,Ltd. All rights reserved .
 
บริษัท บอนด์สตรีททัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด
Bondstreet Tour & Travel Co., Ltd

เลขที่ 19/48 หมู่ 2 ม.ชวนชื่น โมตัส เซนโทร ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/3450
โทร. : 0 2575 3853-5, 02 575 3850-1 (Direct Line) โทรสาร 02 575 3852
วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 - 17.30 น. วันเสาร์ 09.00 -16.00 น.
อีเมล์ : bondstreet_tour@hotmail.com